Skip to content

Condicions Generals de Venda

Les presents Condicions per a la venda electrònica regulen el contracte entre IDEAS FACTORY SCP, que opera sota el nom comercial SOCIAL MIRROR (en endavant IDEAS FACTORY SCP) i els usuaris del web www.socialmirror.es.

IDEAS FACTORY SCP és una societat civil particular amb seu fiscal a Sant Sadurní d’Anoia (08770), Avg. Francesc Macià, 59 3r 2a. Pot consultar més dades legals de IDEAS FACTORY SCP en l’apartat AVÍS LEGAL de la web.

Condicions generals de contractació

Aquestes Condicions Generals de contractació juntament, si escau, amb les Condicions Particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre IDEAS FACTORY SCP i els tercers (en endavant “Usuaris”) que contractin els productes i serveis oferts a través d’aquest web.

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret 1906/1999 per qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

La utilització i / o l’adquisició de qualsevol dels productes i serveis del web www.socialmirror.es, suposen l’acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les Condicions Generals de contractació, així com si s’escau, a les condicions particulars que, si escau regeixin l’adquisició.

IDEAS FACTORY SCP informa que els tràmits per efectuar l’adquisició de béns i serveis són els que es descriuen en les presents Condicions Generals, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l’Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts en la pàgina web.

Qualsevol modificació i / o correcció de les dades proporcionades pels Usuaris durant la navegació s’haurà d’efectuar segons les indicacions incloses en la pàgina web.

Productes i serveis oferts. Sistema de compra

Els Productes i Serveis oferts en la página web, juntament amb les seves característiques i preu, apareixeran en pantalla. A més del preu, i abans de confirmar la compra, apareixeran en pantalla el total de les despeses de contractació, així com les despeses d’enviament si és el cas, que seran sempre per compte del comprador.

Els preus indicats en pantalla es mostren en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que fos d’aplicació i seran en tot moment els vigents, excepte error tipogràfic. Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla.

IDEAS FACTORY SCP es reserva el dret a decidir en cada moment els productes i serveis que es continguin i s’ofereixin als Usuaris a través de la página web. D’aquesta manera, IDEAS FACTORY SCP podrà en qualsevol moment afegir nous productes i serveis als inclosos en la página web, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes i serveis es regeixen pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquell moment.

Així mateix IDEAS FACTORY SCP es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes i serveis oferts en la página web.

Per a l’adquisició dels productes i serveis en la página web, l’Usuari haurà de triar el producte a comprar i prémer el botó “COMPRAR” o “AFEGIR AL CISTELL” i, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenar el formulari i fer clic en la opció “PAGAR”, la qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com, si s’escau, de les condicions particulars existents.

La compra s’entendrà efectuada a IDEAS FACTORY SCP quan l’usuari hagi deixat les seves dades de contacte i emplenat les dades bancàries a la passarel·la segura de pagament.

Un cop efectuada la compra, IDEAS FACTORY SCP remetrà per correu electrònic a l’Usuari un comprovant de la compra. Així mateix, el Client podrà sol·licitar, i IDEAS FACTORY SCP li enviarà, la corresponent factura. El comprovant de compra no tindrà validesa com a factura.

Així mateix, un cop efectuada la compra, IDEAS FACTORY SCP remetrà per correu electrònic a l’Usuari un enllaç amb el contingut del producte comprat, ja sigui mitjançant un enllaç personal de descàrrega o mitjançant un usuari i contrasenya per accedir al producte o servei comprat. Aquest e-mail amb les dades d’accés no tindrà validesa com a factura ni comprovant de compra.

Forma de pagament i lliurament de comandes

El pagament del preu dels béns i serveis comprats i de les despeses d’enviament si és el cas, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o targeta de dèbit.

Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la següent informació: a) Correu electrònic; b) Número de targeta; c) Data de caducitat; d) CVC; així com qualsevol altra que s’exigeixi en pantalla com a sistema de pagament electrònic.

IDEAS FACTORY SCP té instal·lada una passarel·la de pagament segur de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades per garantir la màxima seguretat dels mateixos i s’allotgen en un servidor segur. Així mateix IDEAS FACTORY SCP manifesta que, en cap cas emmagatzema de cap manera les dades proporcionades pels Usuaris a través de la passarel·la de pagament, i que únicament es conserven mentre s’efectua la compra, es realitza el pagament i fins transcorregut el període de desistiment.

IDEAS FACTORY SCP s’obliga a lliurar els béns i serveis comprats per l’Usuari, mitjançant accés en línia en un termini màxim de 24 hores.

Incidències i reclamacions

Per poder comunicar qualsevol incidència o reclamació el client pot posar-se en contacte amb IDEAS FACTORY SCP a través del correu electrònic: info@socialmirror.es.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present contracte es regirà per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *