Blog

Descubre cómo incrementar visitas y ventas en tu eCommerce

Web de Go Barça

Go Barça llança un nou web amb la col.laboració de Social Mirror

by Roger Villanueva on 10 novembre, 2013 No comments

El passat dilluns 4 de novembre va sortir a la llum el nou web de l’associació de socis i aficionats del Barça Go Barça, la web es un espai que permet als integrants de l’associació i a tot aquell que ho vulgui, sempre d’una forma respectuosa, donar la seva opinió sobre el club.

L’objectiu del web és mostrar, de forma diferenciada, articles d’interès i d’opinió sobre el Barça. Així, en la secció “La veu de Go” hi ha informació generada per la pròpia associació; a “Go Barça als mitjans” es recullen aparicions de Go Barça en mitjans de comunicació; i a “L’entorn” es publiquen altres continguts sobre l’actualitat del Barça.

El web permet fer cerques i diferents formes de navegació per descobrir els continguts: per seccions, per etiquetes, per publicacions més populars, per actualitat, etc.

Òbviament el web està construït amb tecnologia responsive, per tal que s’adapti a qualsevol dispositiu de lectura (ordinador de taula, mòbil, tablet) i té integrades les xarxes socials de l’associació. A més, tots els continguts publicats es poden compartir de forma fàcil i còmoda en les xarxes socials del lector/a.

Pel que fa al disseny, s’ha intentat que la web sigui entenedora i fàcil de visualitzar pel visitant, posant l’ènfasi en el missatge que l’associació vol transmetre en les seves publicacions.

Share this post:

Roger Villanueva

Soy co-fundador de Social Mirror, donde realizamos proyectos de marketing y comunicación en entornos digitales para organizaciones y profesionales que quieran aprovechar todo este potencial para incrementar sus ventas, notoriedad o establecer una relación distinta con sus clientes.

Roger VillanuevaGo Barça llança un nou web amb la col.laboració de Social Mirror